محصولات لبنیاتی

بهترین محصولات

دوغ شتر

دوغ شتر

خواص دوغ یا شیر شتر پروتئین:  معادل یک تخم مرغ درشت ویتامینهای ب۱، ب۲ و ب۳: بیشتر از مقدار موجود در ۱۰۰گرم نان سبوس شیر یا دوغ شتر غنی از انواع ویتامینهاست.ویتامینهای ب۱ و ب۲ به حد وفور در آن وجود دارد و ویتامین ب۱۲ آن بین ۹/۳-۳/۲ واحد بین المللی می باشد. چربی و […]

0 خارج از5